SIA „Vidzemes Būvnieks” ir dibināts 1997.gada 18.aprīlī.
Uzņēmuma pamatdarbības nozares ir:

  • Meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku, ūdenstilpju, caurteku, regulatoru, nostiprinājumu, grāvju, drenāžas un tās tīkla būvju) būvdarbu veikšana un vadīšana;
  • Hidrotehnisko būvju būvdarbu veikšana un vadīšana;
  • Publisko un ražošanas ēku arhitektūras projektēšana, vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana, vispārējo darbu būvuzraudzība;
  • Mežizstrāde
  • Ceļubūve
Uzņēmuma stratēģija ir pakalpojumu sniegšanas kvalitātes stabilitātes nodrošināšana. Līdzsvara ievērošana starp izpildāmo darbu kvalitāti, klientu apmierinātību un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm ir galvenie darbības vadmotīvi.

Mūsu pakalpojumi

CELTNIECĪBA
HIDROBŪVE
MELIORĀCIJA
CEĻUBŪVE

Mūsu pakalpojumi:

CELTNIECĪBA
HIDROBŪVE
MELIORĀCIJA
PROJEKTĒŠANA